ikonka

Na podstawie art. 8 ust.1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji - Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, z zastrzeżeniem ust.5,

 który stanowi że - Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Rewir komorniczy odpowiada właściwości Sądu Rejonowegow Wągrowcu i obejmuje:

  • Gminę Miejską Wągrowiec
  • Gminę Wągrowiec
  • Gminę Damasławek
  • Gminę Wapno
  • Gminę Gołańcz
  • Gminę Skoki
  • Gminę Mieścisko
  • Niemczyn
  • Margonin

Pozostałe obszary zgodne z art. 8 ust. 1 ustawy - według właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Poznaniu, Sądu Okręgowego w Koninie oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Zdjęcie działu Obszar działania